Volba velikosti diamantu a zásady orovnávání

Volba velikosti diamantu

 • Velikost (hmotnost) diamantu měříme v karátech. Pro karát používáme zkratku ct ( 1ct = 0,2g ).
 • Velikost diamantu volíme v závislosti na průměru a šířce brousícího kotouče dle přiložené tabulky.
 • V tabulce uvedené doporučené hodnoty platí pro střední zrnitost a tvrdost kotoučů. Se zvyšující se zrnitostí a tvrdostí kotoučů je nutno volit větší diamant.
 • Minimální použitelná hmotnost diamantu je polovina doporučené uvedené v tabulce.

Kvalita nebroušeného diamantu

 • DOPORUČENÁ KVALITA
  Diamant se 3-5 kvalitními přírodními špičkami, se kterým díky přesazování, dosáhnete nejnižších nákladů na orovnávání.
 • STANDARDNÍ KVALITA
  Diamant s 1-2 plně funkčními přírodními špičkami za výhodnou pořizovací cenu.
 • Pokud v objednávce neuvedete kvalitu, dostanete optimální doporučenou kvalitu.

Zelené šipky určují správnou pozici nebroušeného přírodního diamantu ke kotouči.

Červené šipky určují správnou pozici broušeného přírodního diamantu ke kotouči.

Tabulka velikosti diamantů (ct)

 
Kvalita doporučená 0,10 0,25 0,35 0,50 0,75 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00
Kvalita standard 0,10S 0,25S 0,35S 0,50S 0,75S 1,00S 1,50S 2,00S 2,50S 3,00S

Všechny velikosti diamantů máme skladem pro zajištění pružné výroby orovnávačů. 

Zásady orovnávání

 • Tuhé upnutí orovnávače.
 • Co nejintenzivnější chlazení.
 • Hloubka záběru 0,01-0,05 mm.
 • Posuv 0,05-0,15 mm/ot.
 • Špička orovnávače musí být v ose nebo mírně pod osou kotouče.
 • Osa orovnávače musí být skloněna pod úhlem 5°-12°.
 • Opotřebení – ploška nemá být větší než 0,5-1,0 mm.
 • S orovnávačem se pravidelně otáčí o 90° kolem osy.

Opravy orovnávačů

 • Opotřebený orovnávač, dle nákresu níže, nám zašlete k opravě.
 • Přesazení: diamant vyletujeme, pootočíme a znovu zaletujeme tak, aby byla kvalitní špička v ose držáku.
 • Přebroušení: pokud již diamant nemá kvalitní přírodní špičku, nabrousíme špičku ve tvaru čtyřbokého jehlanu.
 • Střechovitě broušené orovnávače brousíme opět střechovitě pokud možno pod stejným úhlem.
 • Kuželovitě broušené orovnávače brousíme opět kuželovitě.