V době celozávodní dovolené od 29. 7. do 2. 8. 2024 nebudeme expedovat zboží.
Objednávky na eshopu budou automaticky přijaty a potvrzeny,  ale zpracovány v následujícím týdnu.
Děkujeme za pochopení.

Ochrana osobních údajů

Informace o zásadách ochrany osobních údajů

NESOUHLASÍM SE ZASLÁNÍM DOTAZNÍKU SPOKOJENOSTI V RÁMCI PROGRAMU OVĚŘENO ZÁKAZNÍKY, KTERÝ POMÁHÁ ZLEPŠOVAT VAŠE SLUŽBY
Uživatelský účet na www.diamantovekotouce.cz firmy DIA-Praha s.r.o.. Uživatelský účet na eshopu diamantovekotouce.cz má několik základních funkcí. Zobrazit Vaše předchozí objednávky po přihlášení do eshopu, což nám ukládá zákon....

SOUHLASÍM S PŘEDÁNÍM ÚDAJŮ ZA ÚČELEM NEZÁVISLÉHO HODNOCENÍ NÁKUPU
Uživatelský účet na www.diamantovekotouce.cz firmy DIA-Praha s.r.o.. Uživatelský účet na eshopu diamantovekotouce.cz má několik základních funkcí. Zobrazit Vaše předchozí objednávky po přihlášení do eshopu, což nám ukládá zákon.... Více


GDPR - chráníme a respektujeme Vaše soukromí.                                       V Praze, dne: 25.5.2018

Vážení zákazníci,
jsme velice rádi, že jsme s Vámi v kontaktu a velmi si vážíme naší spolupráce a Vaší důvěry.
S příchodem nové legislativy o ochraně osobních údajů GDPR platné od 25.5.2018 jsme tuto legislativu zapracovali do našeho systému. Chceme Vás tímto ujistit, že Vaše údaje jsou u nás v bezpečí a informovat Vás, jaké údaje o Vás shromažďujeme, jak je používáme a s kým je sdílíme.


Ochrana osobních údajů
Správcem osobních údajů poskytnutých za účelem plnění předmětu smlouvy je prodávající.
Identifikační a kontaktní údaje správce:
DIA-Praha s.r.o.
Sídlo: K Čestlicům 185, Praha 10, Křeslice
IČ: 25733796
DIČ: CZ25733796

Účel zpracování, rozsah osobních údajů, právní základ pro zpracování, oprávněný zájem.
Kupující bere na vědomí, že pro účely uzavření kupní smlouvy, její následné plnění (zpracování objednávky, zajištění vyskladnění a doručení zboží), následný servis (opravy, poradenství, řešení problémů) a případného řešení práv z vadného plnění (reklamací) správce zpracuje a uchová v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen GDPR), jeho osobní údaje v následujícím rozsahu: Firma, jméno, příjmení, adresa, e-mail, telefonní číslo a platební údaje.
Právním základem pro zpracování osobních údajů je v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. b) GDPR plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je kupující. Prodávající má oprávněný zájem zpracovávat osobní údaje aby mohl nabízet kupujícímu produkty, které používá.
Kategorie příjemců/příjemci osobních údajů.
Správce se zavazuje osobní údaje kupujícího neposkytnout jiným subjektům než následujícím zpracovatelům:
a) smluvnímu dopravci,
b) službám Heureka.cz a Google Analytics,
c) smluvním IT firmám spravující server, sítě, emaily a eshop,
d) smluvním technikům a obchodníkům,
e) smluvní firma, která vede účetnictví,
f) smluvní firma Bisnode sleduje a vyhodnocuje platební disciplínu.

Doba uložení
Osobní údaje budou správcem uloženy po dobu nutnou ke splnění smlouvy (zpracování objednávky, vyskladnění a
doručení zboží) a dále po dobu zákonné záruky (24 měsíců od převzetí zboží) či po dobu poskytnuté záruky smluvní a po
dobu následného servisu a poradenství.

Kupující bere rovněž na vědomí, že správce má dle § 35 zákona o dani z přidané hodnoty (č. 235/2004 Sb.), povinnost
uschovat daňové doklady po dobu 10 let od konce zdaňovacího období, ve kterém se plnění uskutečnilo (to znamená,
pokud nakoupíte zboží v průběhu roku 2018, musí být faktura uchována do konce roku 2028). Daňový doklad obsahuje
následující osobní údaje: jméno, příjmení a adresu, telefonní číslo, email.


Práva kupujícího ve vztahu k osobním údajům.
Kupující dále bere na vědomí, že dle článků 15 až 21 GDPR má právo:
a) na přístup k osobním údajům, které sestává z práva získat od správce potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají,
jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat přístup k těmto osobním údajům a k informacím
vymezeným v článku 15 GDPR,

b) na opravu nepřesných osobních údajů, které se ho týkají, dále s přihlédnutím k účelům zpracování má kupující právo
na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení dle článku 16 GDPR,

c) na výmaz („právo být zapomenut“), které spočívá v tom, že správce bez zbytečného odkladu vymaže osobní údaje,
které se kupujícího týkají, jakmile již nebudou potřebné pro účely plnění smlouvy, pokud není dán jiný zákonný důvod pro
jejich další zpracování,

d) na omezení zpracování osobních údajů v případech vymezených článkem 18 GDPR,
e) na přenositelnost údajů dle podmínek článku 20 GDPR,
f) vznést námitku proti zpracování osobních údajů dle článku 21 GDPR.

Správce poskytne kupujícímu na žádost informace o přijatých opatřeních v každém případě nejpozději do 20 dnů od
obdržení žádosti.

V případě pochybností o zpracovávání osobních údajů má kupující právo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů,
který je v této oblasti dozorovým orgánem, a podat k němu stížnost.

Správce umožní fyzickým osobám nákup bez registrace, přičemž údaje neregistrovaných kupujících využije výhradně k
plnění předmětu smlouvy, nikoliv k marketingovým či obchodním účelům.


Originální dokument zde