Tvrdoměrné destičky jsou vyrobeny z vysoce čistých, elektrostruskově přetavených ocelí se stabilizovanou strukturou.

Tvrdoměrné destičky odpovídají mezinárodním normám ISO a OIML. 
Rozptyl hodnot tvrdosti na TD odpovídá ISO, jsou kalibrovány s vysokou přesností. 
Používání destiček umožňuje přesné zkoušení tvrdosti podle mezinárodně uznávaných stupnic tvrdosti.